بایگانی آگوست, 2017

حضور نمایندگان شرکت WECONدر مشهد

حضور نمایندگان شرکت WECONدر مشهد

نمایندگان شرکت wecon(PLC , HMI ) روز پنجشنبه 96/05/05 در محل شرکت حضوریافته و ضمن معرفی تکمیلی محصولات ، جلسه فنی پرباری را با مهندسین شرکت ارم صنعت برگزار نمودند .

ادامه مطلب