کاتالوگ کلیه مدلهای اینورترهای NIETZ

کاتالوگ فنی اینورتر NL1000  مناسب جهت کاربردهای ساده و پمپ و فن و سری NZ2000
با قابلیت Vector Control (V/F)