پشتیبانی Support

سیاست ما در فروش خدمات و محصولات مختلف , در کنار مشتری بودن است . در اجرای پروژه های مختلف به دلیل پشتیبانی بی چون و چرای مشتریان , افتخار داریم که همیشه مورد لطف و عنایت آنها قرار گرفته ایم .

در فروش محصولات همیشه فروش را آغاز یک فرآیند می دانیم . تلاش می کنیم  حس خوب یک خرید با پشتیبانی فوق العاده را در مشتریان عزیزمان ایجاد نماییم .

این مهم از دلایل اصلی در کنار ما ماندن مشتریانی است که بیش از یک دهه است درخدمت آنها هستیم .

این ارزش بسیار مهم را قدر می دانیم و می کوشیم لحظه ای در این خصوص کوتاهی نکنیم .

.Our policy in selling different services and products is to be with the customer

We tried to provide good support in the implementation of the various projects and therefore the customers were always satisfied

In selling products, we always call sales the beginning of a process. We strive to make our customers feel great about their purchase with great support

This is one of the main reasons we stay with our customers for more than a decade

.This value is very important to us and we will try not to miss a moment